Hem

Albert Viksten Sällskapet bildades 10 mars 1981. Sällskapet verkar för att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för författaren, folkbildaren, miljökämpen och hembygdsvännen Albert Viksten och hans verk.

Sällskapet utger en årlig publikation som alla medlemmar får utan kostnad.

”Vi ses igen i Kojbyn” arrangeras varje år under Färilaveckan.

Torpet hålls öppet med guide hela juli månad.

2010 09 07_6746_redigerad-1
2010 09 07_6749
2010 09 07_6753_redigerad-1